Wanneer u zich zorgen maakt over uw kind kan er een vrijblijvend kennismakingsgesprek (meestal telefonisch) plaatsvinden. Als u besluit uw kind aan te melden, vindt er na het invullen van de vragenlijst een gesprek plaats met de ouder(s).

Daarna volgen ongeveer vijf sessies met het kind. De vraag van het kind wordt helder. Soms is het probleem helaas niet op te lossen, maar wordt het kind wel vaardiger om met de lastige situatie om te gaan.

Na 5 sessies vindt er een tussenevaluatie met de ouder(s) plaats. In dit gesprek gaan we dieper in op het probleem en het verdere verloop van de behandeling. Er kunnen adviezen gegeven worden over hoe u uw kind kan ondersteunen. Ook kunnen er gesprekken met de leerkracht plaatsvinden.

Vervolgens volgt het aantal sessies dat nodig is voor het kind. Gemiddeld duurt een therapie 5 tot 15 sessies. Er wordt naar gestreefd de behandeling kort te laten duren. Ter afronding vindt er een evaluatie met de ouders plaats.

In sommige gevallen kunnen we in overleg besluiten om met de ouders te werken in plaats van met het kind.